Eggstokkreft


Eggstokkreft er en kreftform som kun rammer kvinner. Dersom sykdommen oppdages tidlig er sjansene for overlevelse god. Likevel får mange kvinner diagnosen for sent. Årsaken til dette er at sykdommen viser få symptomer før det er for sent. Denne oversikten skal forsøke å omtale de viktigste symptomene, leveutsiktene, diagnostikk, behandling, samt en kort oppsummering av eggstokkreft.

Circa 500 kvinner får årlig diagnosen eggstokkreft i Norge, og ca 300 dør per år. Sykdommen er sjelden hos yngre kvinner. Fra 35 års alder begynner hyppigheten å stige med en topp rundt 70-75 år. De fleste som får diagnosen er derfor eldre kvinner.