Prognose Eggstokkreft


Eggstokkreft er en alvorlig diagnose. Fem år etter diagnosen er ca. 40 % i live. Leveutsiktene varierer med spredning på diagnosetidspunkt. Som ved andre kreftformer er sjansene for å overleve større jo mindre spredning som foreligger. Dersom sykdommen er begrenset til eggstokkene er ca 85% i live etter fem år, mens kun 10-20 % lever etter fem år dersom kreften har spredd seg til fjerne organer som lunge eller lever.

Overlevelsen varierer med type eggstokkreft. Prognosen kan for den enkelte type være alt fra veldig god til veldig dårlig.