Risikofaktorer og Forebygging Eggstokkreft


Kvinner har mindre risiko for eggstokkreft dersom de får barn mens de er unge.

Totalt antall eggløsninger synes å påvirke risikoen for å få eggstokkreft. Jo flere eggløsninger en kvinne har, desto større er risikoen. Forskere tror at mange eggløsninger gir økt sjanse for at det kan danne seg feil i arvestoffet og dermed dannes kreftceller. Kvinner som aldri blir gravide har økt risiko. I tillegg er det påvist økt risiko dersom en kvinne blir førstegangsgravid i høy alder.

5-10 % av eggstokkreft skyldes arv. På folkemunne har genet blit kalt Rogalandsgenet, på grunn av at genet er hyppigere her enn andre steder i landet. Kvinner som får påvist genet får tilbud om å fjerne eggstokkene etter at de har fått de barna de ønsker seg.

Bruk av p-piller reduserer risikoen for eggstokkreft. Mange svangerskap og tidlig overgangsalder virker også beskyttende.