Eggstokkreft Oppsummering  • Ca 500 kvinner får diagnosen hvert år.
  • Rundt 40 % er i live fem år etter at diagnosen er stilt.
  • Leveutsiktene varierer med type svulst og spredning ved diagnosetidspunkt.
  • Risikofaktorer er barnløshet, høy alder ved første graviditet og lang tid fra menstruasjonsstart til overgangsalder.
  • Hos 5-10 % er sykdommen arvelig. Kvinner som får påvist et arvelig gen for eggstokkreft får tilbud og anbefaling om å fjerne eggstokkene.
  • På grunn av uklare symptomer som er felles for mange sykdommer, blir kreftformen ofte oppdaget sent. Symptomer kan være økende omfang av magen, blødning fra underlivet og akutt innsettende magesmerter.
  • Stort vekttap, slapphet, lav blodprosent og væske på lungene tyder på langtkommet sykdom.
  • Legen vil gjøre gynekologisk undersøkelse i tillegg til ultralyd for å påvise sykdommen. Vevsprøve og celleprøve fra bukhulen kan også være til hjelp. I tillegg vil legen gjøre billedundersøkelser for å kartlegge eventuell spredning.
  • For å bli frisk kreves kirurgi. Legene vil gi cellegift i tillegg til kirurgi. Ved langtkommet sykdom eller tilbakefall kan kirurgi være nytteløst. Legene kan da forsøke å gi cellegift. Dette kan forlenge livet, men langtidsoverlevelsen ved slik terapi er lav.