Eggstokkreft Behandling


For å bli helt frisk må pasienten gjennomgå et kirurgisk inngrep der kirurgen fjerner begge eggstokker, fjerner livmoren og en del av tarmkrøset. I noen tilfeller kan gynekologen fjerne kun en eggstokk. Dette gjelder hos unge der svulsten er lite aggressiv. Under inngrepet vil kirurgen kartlegge spredning i bukhulen og fjerne spredning på tarminnhold så godt det lar seg gjøre.

Cellegift blir gitt til pasienter som har blitt operert, og har vist økt overlevelse i forhold til kirurgi gitt alene. Cellegift kan også bli aktuelt før kirurgi for å redusere svulstvev, slik at operasjon kan bli aktuelt.

Dersom ikke kirurgi er mulig eller ved tilbakefall, kan sykdommen behandles med cellegift alene. Dette forlenger levetiden, men langtidsoverlevelsen i et slikt tilfelle er lav. Behandlingen regnes derfor som livsforlengende, men ikke helbredende. Ved tilbakefall etter en cellegiftkur, kan legene forsøke en ny kur. For hver ny kur, blir sjansen for at svulsten responderer mindre.