Eggstokkreft Symptomer


Dessverre oppdages ofte eggstokkreft for sent. Forklaringen på dette er at sykdommen ofte ikke har helt karakteristiske symptomer. En del kvinner føler seg oppblåst i magen og merker at magen vokser. Andre får diffuse magesmerter og symptomer fra blæren. Disse symptomene sees også ved andre sykdommer, og leder sjelden legens eller pasientens tanker på eggstokkreft.

Dersom svulsten sprekker eller vrir seg rundt kar, kan legene oppdage sykdommen tidlig. Dette vil gi sterke smerter nederst i magen og føre til sykehusinnleggelse på gynekologisk eller kirurgisk avdeling. En ultralydundersøkelse av undelivet hos gynekolog vil da kunne avsløre svulsten. Akutt oppstående magesmerter kan også ramme pasienten etter at sykdommen har spredd seg.

Sykdommen kan gi blødning fra underlivet etter overgangsalderen. Blødning fra underlivet etter overgangsalderen skal alltid undersøkes hos lege. Vekktap, slapphet og lav blodprosent er sene symptomer som oftest indikerer langt kommet sykdom. Legen vil lete etter forstørrede lymfeknuter spesielt på halsen som tegn på spredning i lymfesystemet. Opphopning av væske i buken er et sent funn. Sykdommen kan spre seg til lungene og gi væske mellom lungehinnene. Pasientene kan ved utbredt sykdom få pustebesvær.